www.alvarodelavega.es

Reseñas

Espazo e obra enténdense proclamando o dominio escenográfico, que na posmodernidade conduce ao exercicio da escultura, unha escultura que reivindica unha nova simboloxía ante o espectador.

(Mercedes Rozas. Álvaro de la Vega. Puntos de encontro, puntos de fuga. [Cat. Exp. Biblioteca Ánxel Casal]. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2009).


Antes que nada unha escultura é unha presenza que comunica cun balerio e creo que por aí debe comezar o espectador.

(Álvaro de la Vega en “A plenitude dos atallos” por Eduardo López Valiña en 5 visións desde os 90 [Cat. Exp. Centro Torrente Ballester] Concello de Ferrol, Ferrol, 2008).


A posibilidade de diálogo das miñas obras sempre a establezo co espazo.

(Álvaro de la Vega en “Diálogo con Álvaro de la Vega, por Mercedes Rozas. Álvaro de la Vega. Puntos de encontro, puntos de fuga. [Cat. Exp. Biblioteca Ánxel Casal]. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2009).


Un pedazo de madeira è capaz de ser un home sen deixar de ser madeira.

(X. Ron Pereiro  "Álvaro de la Vega. Saber estar con los pies sobre la tierra. Saber ser el centro de la espiral", en Álvaro de la Vega, [Cat. Exp. Casa de Galicia] Madrid, 1995).