www.alvarodelavega.es

Termos legáis

Imprimir PDF

I. Información xeral

Álvaro de la Vega actualmente atópase operando a través da rede baixo os seguintes nomes de dominio:

* www.alvarodelavega.es

* www.alvarodelavega.com

O dominio principal é:

* www.alvarodelavega.es

II. Obxecto.

O presente Sitio web basea o seu obxecto de negocio en servizos de internet, exposición de obras de arte, así mesmo e adicionalmente, o obxecto da web servirá como escaparate de promoción e ferramenta de mercadotecnia de Álvaro de la Vega.

A utilización deste Sitio web atribúe ao navegante a condición de Usuario do sitio, o cal implica a adhesión ás presentes condicións na versión publicada no momento en que se acceda ao mesmo, incluíndo as cláusulas da súa política de privacidade. Por iso, Álvaro de la Vega, recomenda ao usuario ler as mesmas atentamente cada vez que acceda ao Sitio web.

Álvaro de la Vega poderá alterar en calquera momento e sen previo aviso o deseño, presentación e/ou configuración do Sitio web, así como algúns ou todos os Contidos, e modificar as condicións xerais e/ou condicións particulares requiridas para utilizar os mesmos.

III. Do Sitio web e Responsabilidade do Prestador.

Este Sitio web pretende reducir ao mínimo os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. No entanto, algúns datos ou informacións contidos nas páxinas poden ser creados ou estruturados en arquivos ou formatos non exentos de erros, polo que non se pode garantir que o servizo non quede interrompido temporalmente ou se vexa afectado de calquera outra forma por tales problemas técnicos. Álvaro de la Vega non asume responsabilidade algunha respecto de devanditos fallos ou erros técnicos que se presenten resultado da consulta da páxina alvarodelavega.es ou daqueloutras externas obxecto de reenvío da páxina principal.

Calquera información anunciada por Álvaro de la Vega no seu Sitio web, deberá ser en todo caso confirmada ante o propio Álvaro de la Vega mediante calquera dos modos de contacto, en aras de garantir en todo caso a maior certeza da veracidade de todo o exposto no sitio.

En calquera momento e sen necesidade de previo aviso ao Usuario, Álvaro de la Vega, poderá levar a cabo a suspensión temporal de servizos na súa páxina Web por problemas técnicos, actualizacións, melloras ou causas de forza maior.

IV. Propiedade Intelectual.

O contido do Sitio web é unha obra orixinal e protexida polo Dereito de Propiedade Intelectual con todos os dereitos reservados para Álvaro de la Vega, non permitíndose a reprodución nin transmisión en forma algunha, nin por ningún medio de parte ou de todo o contido do material deste Sitio web, incluíndo sen ser limitativo, texto, gráficos, manuais, guías de ensino ou código de deseño, sen previa autorización do autor. En ningún momento poderá ser obxecto de copia, modificación ou descompilación do código fonte mediante enxeñería inversa ou calquera outra técnica ao efecto.

Todos os logotipos e marcas de Álvaro de la Vega atópanse rexistrados como marcas nos rexistros públicos correspondentes contando deste xeito co beneficio da fe pública rexistral ante calquera tipo de controversia neste sentido.

Os logotipos alleos a Álvaro de la Vega que puidesen aparecer no Sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo en todo caso eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidesen darse respecto deles. A colocación dos mesmos no Sitio web de Álvaro de la Vega, foi en todo caso, previa comunicación e aceptación por parte dos mesmos.

O deseño do Sitio web é propiedade de Álvaro de la Vega desde a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, xa que logo, será necesaria a autorización expresa e por escrito de Álvaro de la Vega para a súa reprodución parcial ou total, así como para a explotación, distribución e comercialización en xeral.

As reclamacións que puidesen interporse polos Usuarios en relación con posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos Contidos deste Sitio web deberán dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo . Esta dirección electrónica está protexida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizala.

V. Lei Aplicable e Xurisdición.

Para toda cuestión litigiosa ou que incumba ao Sitio web de www.alvarodelavega.es ou calquera dos que del dependa, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso do presente Sitio web, os Xulgados e Tribunais da Coruña (España) e no seu caso, os Tribunais Arbitrais aos que se atopa adherida Álvaro de la Vega no momento de producirse a controversia. Para presentar reclamacións no uso dos nosos servizos poden dirixirse por correo electrónico á dirección: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo

VI. Datos e identidade do titular.

Álvaro de la Vega, en cumprimento do disposto no artigo 10 da LSSICE infórmalle: alvarodelavega.es é o nome comercial do titular con NIF: 33832108M. Pode utilizar o formulario de contacto dispoñible na páxina principal de alvarodelavega.es para contactar.