Bibliografía GL

Álvaro de la Vega. Puntos de encontro, puntos de fuga. [Cat. Exp. Biblioteca Ánxel Casal]. Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura, Santiago de Compostela, 2009.

Arte na provincia. Espazo e creación. [Cat. Exp. Deputación da Coruña]. Deputación da Coruña, A Coruña, 2009. pp. 48-51.

5 visións desde os 90. [Cat. Exp. Centro Torrente Ballester]. Concello de Ferrol, Ferrol, 2008.

Álvaro de la Vega. [Cat. Exp. Sala de exposiciones del Centro Social Caixanova de Vigo]. Fundación Caixanova, Vigo, 2006.

Álvaro de la Vega. [Cat. Exp. Centro Cultural de Ourense]. Centro Cultural, Deputación de Ourense, Ourense, 2005.

Álvaro de la Vega. [Cat. Exp. Museo Provincial de Lugo]. Deputación Provincial de Lugo, Lugo, 2003.

AA.VV. Artistas Gallegos. Escultores. Nova Galicia Edicións S.L, Ed. Carlos del Pulgar Sabín, Vigo, 2003. pp. 146-175.

Álvaro de la Vega. [Cat. Exp. Museo Barjola, Gijón]. Servicio de Publicaciones del principado de Asturias, Gijón, 2001.

Álvaro de la Vega. [Cat. Exp. Casa da Parra]. Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Promoción Cultural, Santiago de Compostela, 1998.

Álvaro de la Vega. [Cat. Exp. Casa de Galicia]. Xunta de Galicia, Secretaría Xeral da Presidencia, Madrid, 1995.