Os Vendimadores

Madeira

2007. Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa.  A Coruña